Niektoré body na pozornosť na dlaždice
- Jan 29, 2018 -

1, teplota pokladania podlahových dlaždíc je výhodne vyššia ako 10 ° C. Pred položením, dlažba lícom nadol, umiestnené na stavenisku viac ako 24 hodín, aby teplota podlahovej dlaždice a rovnakej miestnosti. Proces pokladania by sa mal snažiť udržiavať konštantnú teplotu v miestnosti.

2, podlahové dlaždice Okrem štvorca, ale tiež môže byť ľubovoľne rozrezané na trojuholníky, obdĺžniky a mnoho ďalších tvarov.

3, pred položením, prvý na zemi nakresliť 10-štýl štýl. Metóda je na meranie veľkosti terénu, na kreslenie vertikálnej alebo vodorovnej čiary do stredu terénu a potom do zvislej roviny do stredu čiary. Dlažba je naklonená k poveternostným podmienkam, potom by sa krížová čiara mala vymedziť pôvodnou základnou líniou do uhla 45 °. Pre najlepšie výsledky by podlahová dlaždica na okraji mala byť aspoň polovica podlahovej dlaždice, ak je menej ako polovica, môžete preložiť šírku dlažby priečnej čiary 1/2. Ukladanie dlaždíc by sa malo rozšíriť zo stredu plochy.