Výberové kroky pre dlaždice
- Jan 29, 2018 -

Prvý krok: Pozrite sa na glazúru nemá žiadne dierky, škvrny, glazúrovanej textúry, nie je žiadny rozdiel farieb;

Druhý krok: zistiť, či deformácia keramických dlaždíc, meranie dvoch diagonálnych obkladov je rovnaká;

Tretí krok: vidieť rýchlosť absorpcie keramických dlaždíc, s kvapôčkami na zadnej strane tehly, difúzna oblasť, čím dlhší je čas nasávania nasucho, tým je absorpcia vody nižšia, tým lepšia je kvalita;

Štvrtý krok: počúva zvuk, zaklapne dlaždicou rukou, zvuk je jasný, kvalita je lepšia;

Piaty krok: váha váhy, čím ťažšia je hmotnosť, tým lepšia je štruktúra;

Šiesty krok: Kontrola otvoreného poľa, budú rôzne krabice výrobkov nakresliť kus, dlaždice po pohľade na bezfarebnú, veľkosť alebo žiadnu veľkosť.